III Wojewódzki Przegląd Talentów Uczniów Szkół Specjalnych „Mam Dar, Mam Czar”

25 maja nasza grupa teatralna „Tacy Sami” miała możliwość zaprezentować pantomimę „Poczwarka”   na  III Wojewódzkim Przeglądzie Talentów Uczniów Szkół Specjalnych „Mam Dar, Mam Czar”  organizowanym przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 128 w Łodzi oraz Stowarzyszenie Bliżej Siebie. Na scenie Domu kultury Ariadna uczniowie pięknie odegrali swoje przedstawienie , w trakcie którego wielokrotnie nagradzani byli gromkimi brawami. Wydarzenie to było okazją do spotkania osób odpowiedzialnych za edukację, zaangażowanych w opiekę, terapię osób z niepełnosprawnością oraz samych niepełnosprawnych oraz  pokazanie, jak wiele mają do zaoferowania innym.