Inauguracja działalności Szkolnego Klubu Europejskiego

13 czerwca odbyła się uroczysta inauguracja działalności Szkolnego Klubu Europejskiego. Po krótkim wprowadzeniu związanym z celami i głównymi założeniami organizacji, opiekunki klubu – p. Anna Przybysz i p. Annika Niburska przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą Unii Europejskiej, a następnie opowiedziały o międzynarodowych projektach realizowanych na terenie naszej szkoły. Spotkanie było też doskonałą okazją do wręczenia dyplomów uczniom, którzy zdobyli Ogólnopolską Odznakę Jakości eTwinning za projekt „Ważne, ważniejsze, najważniejsze”. Tego honoru dopełniła p. dyrektor Anna Podgajna. Po części oficjalnej cała społeczność szkolna miała okazję wykazać się znajomością krajów unijnych, gdyż uczniowie otrzymali zadanie, by pokolorować flagi wybranych państw i Unii Europejskiej. Zwieńczeniem uroczystości była wspólna nauka hymnu „Oda do radości”.