Kolejny projekt międzynarodowy w naszej szkole!

Miło nam poinformować, że Szkolny Klub Europejski „EuroMasters” dołączył do kolejnego projektu międzynarodowego. Wprawdzie od września trwa już w naszej szkole przedsięwzięcie zatytułowane „Recepta na uśmiech”( ang. The smile prescription), które realizujemy we współpracy ze szkołami specjalnymi z Litwy, Wielkiej Brytanii i Turcji, ale lubiąc wyzwania, podjęliśmy się tym razem działań ściśle związanych z nauką pisania. Projekt nosi polski tytuł „ Pisanie w moim małym świecie” (ang. Writing in my small world) , a jego członkami są oprócz naszego ośrodka, szkoły specjalne z następujących krajów: Hiszpania, Wielka Brytania, Rumunia, Turcja, Portugalia i Ukraina. Z racji poruszanej tematyki, oprócz stałych członków Szkolnego Klubu Europejskiego, zostali do niego włączeni najmłodsi uczniowie naszej szkoły, a więc klasa 1-3 szkoły podstawowej. Działania potrwają do kwietnia, przez ten okres w czasie zajęć bibliotecznych oraz podczas lekcji języka angielskiego dzieci będą uczyły się wymowy i zapisu nowych słów angielskich, a na lekcjach w bibliotece, korzystając z aplikacji „WordArt”, umieszczą je w tzw. „chmurach wyrazowych” na twinspace projektu (bezpiecznej, wirtualnej przestrzeni do realizacji projektów eTwinning).

Koordynatorkami projektu, są opiekunki Szkolnego Klubu Europejskiego EuroMasters – p. Annika Niburska i p. Anna Przybysz.