Wycieczka do SOSW w Tomaszowie Mazowieckim

Wycieczka do SOSW w Tomaszowie Mazowieckim w ramach orientacji zawodowej.
Wczoraj odwiedziliśmy szkołę zawodową przy SOSW w Tomaszowie Mazowieckim. 
Uczniowie zapoznali się z możliwościami kontynuacji nauki w szkołach o profilu kucharskim, stolarskim lub jako monter zabudowy suchej. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu z pasją wdrażali naszych uczniów w arkana dalszej nauki i uświadamiali im wagę systematycznej pracy w drodze do uzyskania zawodowego certyfikatu po zakończeniu nauki. 
Zwiedziliśmy pracownie tematyczne, sale lekcyjne, zaplecze sportowe i internat. 
Serdecznie dziękujemy Pani pedagog mgr Małgorzacie Politańskiej z SOSW w Tomaszowie Mazowieckim za opiekę podczas naszego pobytu.

wychowawcy klas 7,8 oraz 3 gimnazjum