Wizyta uczniów szkoły Przysposabiającej do pracy w „Kawach Malowanych”