Pięć zmysłów mam i wszystkie znam

6 czerwca br. najmłodsi uczniowie naszej placówki oraz podopieczni zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i ich rodzice mieli okazję uczestniczyć w warsztatach sensorycznych pod ww. tytułem realizowanych w związku z powstającym „Zakątkiem sensorycznym” w ramach zadania: „Ekopracownia pod chmurką”.

Uczestnicy warsztatów w formie ciekawych zabaw i doświadczeń wchodzili w świat swoich zmysłów kolejno poznając tajemnice wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. Spotkanie miało formę zintegrowanych zajęć, w których dzieci współpracowały ze swoimi opiekunami, ale również z innymi uczestnikami grupy. Wśród zaproponowanych aktywności znalazły się: zagadki z zakresu wszystkich zmysłów, spacer w tunelu, samodzielne wykonanie ścieżek sensorycznych z różnorodnych materiałów, przejście po nich, wykonanie „deszczu” z bibuły naklejanej na folię, zabawy slimem, „fryzjer” pod folią i wiele innych. Zabawy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników warsztatów i dostarczyły wszystkim niezapomnianych przeżyć, a co najważniejsze dały pomysły do ciekawej stymulacji zmysłów naszych maluchów. Spotkanie przygotowały panie Agnieszka Klimowska i Aneta Szymańska-Klepacz.