Bal na zakończenie szkoły

Rodzice uczniów kończących naukę w gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy zorganizowali w tym roku wyjątkową imprezę dla swoich dzieci. Uczniowie powitali zebranych krótkim przedstawieniem słowno- muzycznym, po czym odtańczyli „Poloneza”.

Radosne tańce trwały kilka godzin. Rodzice zadbali o poczęstunek i oprawę muzyczną spotkania. Serdecznie dziękujemy Pani M. Bąk i rodzicom zaangażowanym w organizację imprezy, która na długo pozostanie w naszej pamięci.