Sprzątanie świata

Jak co roku przyłączyliśmy się do akcji sprzątania świata. Porządkowaliśmy okolice szkoły. Zebraliśmy kilka worków śmieci. Uczniowie zastanawiali się skąd co roku biorą się tak wielkie ilości śmieci, skoro dokładnie je zbierają.

Akcja stała się pretekstem do przypomnienia wychowankom zasad segregacji śmieci.