„Zakątek sensoryczny” już otwarty…

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w  związku z zakończeniem realizacji zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” w dniu
9 października 2019 r. dokonano uroczystego otwarcia „Zakątka”. Punkt dydaktyczny został utworzony w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej „Ekopracownia pod chmurką” dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 32 465,00 zł, przy udziale Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 3 633,00 zł. Uroczystego otwarcia „Zakątka”, poprzez przecięcie wstęgi, dokonali: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz, Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Koluszkach Katarzyna Mrówka wraz z uczennicą klasy V Anną Chruścielewską.

„Zakątek sensoryczny” został wyposażony w różnego rodzaju elementy (m.in w stację meteorologiczną, domek dla owadów, rzeźby zwierząt, ławki, stoły, karmniki dla ptaków, dzwonki wietrzne, kaskadę wodną, kosz do segregacji odpadów, wiatę, ścieżkę sensoryczną), nasadzenia oraz pomoce dydaktyczne do realizacji  programu edukacyjnego pn. „Zakątek sensoryczny – cztery pory roku”. Dzięki temu wyposażeniu w ramach projektu został osiągnięty efekt rzeczowy, przed uczniami w bieżącym roku szkolnym pozostaje do realizacji wiele zadań edukacyjnych związanych z nowopowstałym „Zakątkiem” w celu osiągnięcia efektu ekologicznego.

Punkt dydaktyczny w Ośrodku został podzielony na tematyczne kąciki oddziałujące na każdy
ze zmysłów. Stworzenie ekologicznego, przyrodniczego miejsca jednocześnie odziaływującego sensorycznie pozwoli uczniom lepiej poznawać i postrzegać otaczający świat, rozumieć zmiany przyrody zachodzące w poszczególnych porach roku.

Podczas otwarcia zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie przygotowane przez p. Marzenę Zychlę i p. Aleksandrę Szymczyk noszące tytuł „O drzewie, które umiało dawać”, przygotowane przez szkolną grupę teatralną „Tacy Sami”. Na koniec goście obejrzeli nasz „Zakątek”
oraz smakowali potraw przygotowanych przez naszych uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Otwarcie „Zakątka sensorycznego” było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji.
W tym miejscu Dyrekcja SOSW w Koluszkach pragnie serdecznie podziękować  władzom Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Radzie Rodziców, Rodzicom uczniów, Radzie Pedagogicznej,  wieloletnim oraz nowym sponsorom, a także przybyłym gościom.

Utworzenie „Ekopracowni pod chmurką” na naszym terenie to kolejny etap w rozwoju Ośrodka
a ten piękny sensoryczny „Zakątek” to nasza wizytówka, także miejsce spełniające funkcje  edukacyjne, terapeutyczne, rewalidacyjne, relaksacyjne co w przypadku dzieci o specjalnych  potrzebach edukacyjnych ma ogromne znaczenie terapeutyczne. Otwarcie „Zakątka”, rozpoczęte działania przyrodnicze i ekologiczne napawają nas radością, optymizmem. Na koniec od naszych aktorów ślemy przesłanie Wszystkim, dla których ważny jest temat przyrody, ekologii oraz naszego środowiska:

„W DZISIEJSZYM ŚWIECIE pełnym zgiełku, pośpiechu, zmęczenia, stresu, kontakt z przyrodą staje się dla nas  miejscem odpoczynku, wyciszenia, refleksji, odnajdywania radości życia. Przyroda czeka na nas jak wierny przyjaciel. Czy doceniamy ją i dbamy o nią?                                                                                                                Koordynatorzy projektu:
Magdalena Bąk
Ilona Jasiaczek