List Ministra Edukacji Narodowej

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online. Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem i zasadami bezpieczeństwa.

Proszę o przekazanie tych informacji nauczycielom z Państwa palcówki. Mam nadzieję, że materiał przygotowany przez UODO i MEN wesprze Państwa w codziennej pracy.

Z wyrazami szacunku Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej

http://www.soswkoluszki.vipserv.org/wp-content/uploads/2020/03/dostosowanie-wymagan-edudukacyjnych-dla-dziecka-z-n.intelektualna-w-edukacji-wczesnoszkolnej.pdf

http://www.soswkoluszki.vipserv.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_31_Poradnik_UODO_dla_szkol_przy_wspolpracy_z_MEN-1.pdf

http://www.soswkoluszki.vipserv.org/wp-content/uploads/2020/03/Dobre_praktyki_zasady_bezpieczenstwa_UODO.pdf