Zakończenie realizacji zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny”.

W czerwcu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach zakończono realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny”.
Punkt dydaktyczny został utworzony w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej „Ekopracownia pod chmurką” dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 32 465,00 zł, przy udziale Powiatu Łódzkiego Wschodniego w kwocie 3 633,00 zł.

     W ramach projektu powstały rabaty zielne, skalniak, ścieżka sensoryczna. Ustawiona została altana, w której są ławki i stolik dla uczniów. Miejsce zostało wyposażone w kosze do segregacji odpadów, kompostownik, tablice dydaktyczne, stację meteorologiczną, karmnik dla ptaków, domek dla owadów, gazony betonowe, ławki oraz pergolę. Cały teren został obsadzony drzewami, krzewami i bylinami. Projekt obejmował również zakup podstawowych narzędzi ogrodniczych oraz pomocy dydaktycznych. Efekty rzeczowe zadania w formie zakupionych pomocy dydaktycznych z pewnością ułatwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu treści przyrodniczych i ekologicznych,
a tym samym wpływają na poprawę jakości nauczania. Nasadzenia oprócz walorów estetycznych pełnią funkcję dydaktyczną i wraz z wyposażeniem ogrodu dają możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych z wszystkimi uczniami i wychowankami  Ośrodka.

     W ramach projektu realizowany był także program edukacji przyrodniczo – ekologicznej
pn. „Zakątek sensoryczny – cztery pory roku”. Uczniowie brali udział w licznych zajęciach, konkursach, warsztatach i spotkaniach dzięki którym wzbogacali swoją wiedzę na temat otaczającej przyrody, ekologii oraz uczyli się odpowiedzialności za środowisko w którym żyją.

    Różnorodne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu przyczyniły się do lepszego poznania i zrozumienia przez uczniów zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym
w poszczególnych porach roku. Zakątek sensoryczny stał się funkcjonalnym i atrakcyjnym miejscem przeprowadzania zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej na świeżym powietrzu.

                                                                                                        Koordynatorzy projektu:
                                                                                                        Magdalena Bąk
                                                                                                          Ilona Jasiaczek