Autyzm

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM – POMAGAMY SOBIE NAWZAJEM

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem działająca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci Specjalnej Troski to miejsce wymiany doświadczeń,  informacji, okazania wsparcia emocjonalnego i innych form pomocy, które nawzajem są udzielane rodzicom przez innych rodziców. Spotkania grupy odbywają się kilka razy w ciągu roku, o ich terminie zawsze z wyprzedzeniem informuję za pośrednictwem stron internetowych (wymienionych poniżej).

Rodzice uczestniczący w tego typu mityngach to nie tylko ci, którzy mają już za sobą liczne przeżycia w radzeniu sobie z różnorodnymi problemami wynikającymi z zaburzenia ich dziecka, ale również opiekunowie dużo młodszych pociech. Niezależnie od wieku, wiedzy czy praktyki opiekunów cele udziału w takim spotkaniu są podobne. Przychodzą porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, lękami, obawami, ale też sukcesami własnych dzieci. Uczestnicy nawzajem przekazują sobie garść niezbędnych informacji dotyczących diagnozy, kształcenia dzieci, form terapii, specjalistów, dostępności szkoleń etc. Mimo, że spotkanie prowadzi psycholog, tak naprawdę to właśnie rodzice budują tą grupę i dają sobie nawzajem możliwość słuchania i akceptacji doświadczeń innych osób rozumiejących ich przeżycia, empatycznego zrozumienia i nawiązania nowych kontaktów.Taka forma pomocy istnieje w naszej placówce w Koluszkach już od kilku lat. Założona grupa stale rozrasta się o nowych członków, którzy witani są zawsze z pełną akceptacją. Na spotkanie można przyjść bez wcześniejszego zapisu, ma ono bowiem formę otwartą. Niezbędne informacje o funkcjonowaniu tej zbiorowości, w tym dokładny termin kolejnego spotkania są umieszczane na bieżąco na stronach: ośrodka www.koluszki.vipserv.org.pl oraz  stowarzyszenia: www.koluszki.net. Gorąco zachęcam do lektury wszystkich artykułów i zapraszam stałych, ale również nowych uczestników na kolejne spotkanie.

Informacje pod numerem telefonu 44 714 19 63 w godzinach 8.00-16.00 (od pn do pt).

Aneta Szymańska-Klepacz