Grupa teatralna „Tacy Sami ” na obchodach 95-lecia Lasów Państwowych”

Grupa teatralna „Tacy sami” podczas sadzenia lasu                         4 października 2019 r. grupa teatralna „Tacy sami” została zaproszona przez  p. nadleśniczego Jana Piwowara na akcję sadzenia lasu w Gałkówku Kolonii z okazji 95-lecia Lasów Państwowych. Nasi aktorzy nie sadzili lasu, lecz wystąpili dla przybyłych gości związanych z pracą na rzecz …

Spotkanie absolwentów SPDP

Już tradycją stało się organizowanie spotkań absolwentów SPDP w naszym Ośrodku. Nasi byli wychowankowie z radością odwiedzają mury swojej dawnej szkoły. Dzielą się swoimi troskami i radościami. Wielu z nich spędziło w naszej placówce większą część swojego życia, zatem czują się tu jak w domu.

Sprzątanie świata

Jak co roku przyłączyliśmy się do akcji sprzątania świata. Porządkowaliśmy okolice szkoły. Zebraliśmy kilka worków śmieci. Uczniowie zastanawiali się skąd co roku biorą się tak wielkie ilości śmieci, skoro dokładnie je zbierają. Akcja stała się pretekstem do przypomnienia wychowankom zasad segregacji śmieci.

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski ogłasza nabór do projektu „Bierzemy życie garściami” – usprawnianie osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie realizowany w formie specjalistycznej terapii dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania będą realizowane indywidualne zajęcia: rewalidacyjno-wychowawcze, neurologopedyczne oraz rehabilitacja ruchowa. Odbywać się będą w domach uczestników w terminie 09.09.2019 r. – 20.12.2019 r. Kryteria do naboru: Osoba zgłaszająca swój udział w projekcie powinna: •    być podopiecznym Stowarzyszenia …

Bal na zakończenie szkoły

Rodzice uczniów kończących naukę w gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy zorganizowali w tym roku wyjątkową imprezę dla swoich dzieci. Uczniowie powitali zebranych krótkim przedstawieniem słowno- muzycznym, po czym odtańczyli „Poloneza”. Radosne tańce trwały kilka godzin. Rodzice zadbali o poczęstunek i oprawę muzyczną spotkania. Serdecznie dziękujemy Pani M. Bąk i …

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Apel przygotowany przez uczniów klas najstarszych rozpoczęli w tym roku w rytmie „Poloneza” uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej i gimnazjum. Pani dyrektor wręczyła nagrody dla wyróżniających się uczniów, oraz listy gratulacyjne dla rodziców uczniów kończących naukę w naszej szkole. Pani dyrektor serdecznie podziękowała Radzie Rodziców za wspaniałą współpracę, ogrom …

Pięć zmysłów mam i wszystkie znam

6 czerwca br. najmłodsi uczniowie naszej placówki oraz podopieczni zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i ich rodzice mieli okazję uczestniczyć w warsztatach sensorycznych pod ww. tytułem realizowanych w związku z powstającym „Zakątkiem sensorycznym” w ramach zadania: „Ekopracownia pod chmurką”. Uczestnicy warsztatów w formie ciekawych zabaw i doświadczeń wchodzili w świat swoich …

Podziękowanie dla LUK-ANN/Zielona Budka

Dnia 3 czerwca 2019 r., z okazji Dnia Dziecka grupa podopiecznych SOSW w Koluszkach gościła w LUK-ANN/Zielona Budka. Dzięki uprzejmości właścicieli, podobnie jak w latach ubiegłych, wychowankowie smakowali lody. W tym roku były to wyśmienite desery lodowe. Dodatkowo zostali obdarowani upominkami. Grupa podopiecznych SOSW w Koluszkach składa serdeczne podziękowania właścicielom LUK-ANN, …

Warsztaty języka migowego.

Dziś Panie M. Bąk i A. Długosz prowadziły w naszym Ośrodku warsztaty języka migowego dla chętnych uczniów i nauczycieli. Kilkunastoosobowa grupa z entuzjazmem ćwiczyła pierwsze, proste zwroty w języku migowym.Zajęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie i entuzjazm.