Biofeedback

Dzięki realizacji projektu pt. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; w nowym roku szkolnym kilku uczniów …

„Wszystko kręci się wokół bezpieczeństwa”

W minionym tygodniu w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji Łódź-Wschód. Tematem wiodącym pogadanki było bezpieczeństwo. Rzecznik Policji przypominał uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, na co należy zwrócić uwagę w czasie przechodzenia przez pasy w miejscu, gdzie obowiązuje sygnalizacja świetlna i tam gdzie …