Dokumenty

STATUT  SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KOLUSZKACH (pdf)

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KOLUSZKACH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SPECJALNA W KOLUSZKACH (pdf)

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KOLUSZKACH SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W KOLUSZKACH (pdf)

REGULAMIN RADY RODZICÓW (pdf)

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach
na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. (pdf)
Szkolny zestaw podręczników dla Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Koluszkach
na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. (pdf)
Wykaz programów nauczania 2018/2019 (pdf)