Dokumenty

STATUT  SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KOLUSZKACH (pdf)

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KOLUSZKACH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SPECJALNA W KOLUSZKACH (pdf)

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KOLUSZKACH SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W KOLUSZKACH (pdf)

REGULAMIN RADY RODZICÓW (pdf)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 SPECJALNEJ W KOLUSZKACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM.  (pdf)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO W KOLUSZKACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (pdf)

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA 2018/2019 (pdf)

PROCEDURY (pdf)

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU (pdf)