Dyrekcja

mgr Katarzyna Mrówka

Dyrektor Ośrodka

mgr Agnieszka Długosz

Zastępca dyrektora