eTwinning

PROJEKT EDUKACYJNY W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ EUROPEJSKICH eTWINNING 2018/2019

       

Tytuł: Recepta na uśmiech (The smile prescription)

Szkoły partnerskie:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach (Polska);
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego
  w Kraśniku (Polska);
 • Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla (Litwa);
 • Vilniaus Šilo mokykla (Litwa);
 • Dryden School (Wielka Brytania).
 
Nauczyciele:
 • Polska (Koluszki): Annika Niburska & Anna Przybysz;
 • Polska (Kraśnik): Katarzyna Romanowska;
 • Litwa (Alytus): Jolanta Savukynienė;
 • Litwa (Vilnius): Akvilina Jurkšaitė;
 • Wielka Brytania (Gateshead): Melanie Fryer
 
 Uczestnicy projektu:
klasa VII-VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Koluszkach
 Wiek uczniów: 13-16
Języki: angielski, polski, litewski
Czas trwania: 10 miesięcy
Przedmioty: języki obce, literatura, kultura, informatyka

Narzędzia: narzędzia dostępne na twinspace – chat, forum, twinblog. Narzędzia komunikacji internetowej: Skype, poczta internetowa, programy multimedialne służące do wykonania prezentacji – PowerPoint, aparat cyfrowy, kamera komputerowa.

Cele:
 • Zapoznanie uczniów z metodą e-learningu,
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się językami obcymi.

 

Opis:

Głównym celem projektu jest odnalezienie „recepty na uśmiech” wśród młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie będą uczestniczyć w aktywnościach, które mają sprawić, że na ich twarzach pojawi się uśmiech, a oni sami poczują się szczęśliwymi. Młodzi ludzie  będą rysować, bawić się, opowiadać żarty, oglądać zabawne filmy i wymieniać zebrane informacje ze szkołami zza granicy.

Co więcej, celem działań będzie też rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, gdyż projekt jest realizowany ze szkołami specjalnami z Litwy i Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

 

Projekt edukacyjny we współpracy szkół europejskich eTwinning

PROJEKT EDUKACYJNY W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ EUROPEJSKICH eTWINNING 2017/2018

Tytuł: Książki łączą nas. Books connect us

Szkoły partnerskie:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach (Polska)Târgoviște „St. John Chrysostom Orthodox Theological Seminary (Rumunia)

Nauczyciele:

Polska: Annika Niburska & Anna PrzybyszRumunia: Sorina Marinescu

Wiek uczniów: 15-18

Języki: angielski, polski, rumuński

 

Czas trwania: 8 miesięcy

Przedmioty: języki obce, literatura, kultura, informatyka

Narzędzia: narzędzia dostępne na twinspace – chat, forum, twinblog. Narzędzia komunikacji internetowej: Skype, poczta internetowa, programy multimedialne służące do wykonania prezentacji – PowerPoint, aparat cyfrowy, kamera komputerowa.

Cele:

Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych,Rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich,Kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,Zapoznanie uczniów z metodą e-learningu,Kształcenie umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Opis: Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności czytania wśród młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  W związku z tym, że książki odgrywają szczególną rolę we wzbogacaniu wewnętrznego świata młodego człowieka, stanowią one znakomity pomysł na myśl przewodnią przedsięwzięcia.  Dzięki uczestnictwuw projekcie uczniowie będą uczyć się tego, jak pokonywać trudności,a także  w jaki sposób odgraniczać dobro od zła, gdyż taką wiedzę można zdobyć dzięki literaturze. Co więcej, celem działań będzie też rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, gdyż projekt jest realizowany ze szkołą specjalną z Rumunii.