Harmonogram zajęć projektowych 2018/2019

Harmonogram zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach,

realizowanych w ramach projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość” w okresie wrzesień-grudzień 2018 rok

 

L.p. Rodzaj i forma zajęć projektowych Godziny zajęć
1. Zajęcia stymulacji bazalnej

(indywidualne)

Poniedziałek 12.00-13.00 (piątek 12.00 -13.00)

13.00-14.00 (piątek 12.00-13.00)

Wtorek 11.00-12.00 (wtorek 10.00-11.00)

12.00-13.00 (piątek 13.15-14.15)

13.00-14.00 (poniedziałek 14.30-15.30)

Środa 13.45-14.45 (środa 14.45 – 15.45)

Piątek 11.00-12.00 (piątek 10.00-11.00)

13.00-14.00 (piątek 12.00-13.00)

 

2. Zajęcia Ruchu Rozwijającego

W. Sherborne           

(grupa I)

             Wtorek 7.45-8.45

             Piątek 7.45-8.45

3. Zajęcia Ruchu Rozwijającego

W. Sherborne          

(grupa II)

             Wtorek 7.45-8.45

             Piątek 7.45-8.45

Projekt nr RPLD-11.01.02-10-B001/16 pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI – Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 – Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.