Nasi darczyńcy

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

Zbigniew Winkiel
Przedsiębiorstwo ”Agat”
Michał Suwalski
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED-KOL
Zbigniew Ciemny
Prezes Zarządu Zakładu Usług Taborowych REMTRAK
Sławomir Gadziński
Dyrektor Zakładu BOMBARDIER
Halina i Sławomir Karlińscy
Przedsiębiorstwo Handlowe KAR – POL
Krzysztof Kowalski
PPHU Krystex
Małgorzata Bielska
Przedsiębiorstwo POL–HUN
Anna i Michał Jastrzębowscy
Firma Jastrzębowski
Mateusz Winkiel Mania Studio
Anna i Bogdan Lenartowie
Elżbieta i Piotr Olszyńscy
PPHU Zakład Piekarniczy E. Olszyńska
Elżbieta Popławska
DyrektorMiejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach
Paweł Lewiak Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach
Waldemar Puczyński Dyrektor Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach (wolontariat)
Krzysztof Serwa Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach
Robert Niedzielski
Kierownik Działu Obsługi Posprzedażowej Poczta Polska S.A.
Biuro Jakości i Procesów
Ks. Piotr Turek
Fundacja Integracja JP II
ks. Sebastian Krawczyk
Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Andrzej i Grażyna Chałatowie
Jarosław Kłosiński Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów
Agata Michalak Sołectwo Regny
Remigiusz Lubczyński
LUK/ANN/Zielona Budka