Nauczyciele

W naszej szkole pracuje 33 nauczycieli:

Bąk Izabela muzyka, plastyka, kształcenie kreatywności, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia artystyczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Bąk Magdalena język polski, technika, plastyka, zajęcia rozwijające kreatywność, funkcjonowanie w środowisku, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Brzezińska Ewa zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze,
Brzezińska Iwona funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Cieślak Izabela zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze , świetlica
Cieślak Jolanta funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo – zawodowe
Długosz Agnieszka zajęcia rewalidacyjne (logopedyczne), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Gicel Krzysztof wychowanie fizyczne
Gołgowska Bożena chemia, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Grzegorczyk Katarzyna zajęcia rewalidacyjne
Jasiaczek Ilona zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się,
Agnieszka Jeziorska zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kielich Katarzyna zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Klepczarek-Wrona Katarzyna zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, świetlica
Klimowska Agnieszka wychowawca w internacie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjne,
Kobus Bożena przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne, świetlica
Kubiak Andrzej informatyka, zajęcia techniczne, biologia, przyroda, geografia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia rewalidacyjne
Lach-Pecyna Katarzyna wychowawca w internacie,
Marczyk Emil technika, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające kreatywność
Mogielińska Anna matematyka, fizyka, zajęcia rewalidacyjne
Nawrocka Aldona zajęcia rewalidacyjne
Niburska Annika język angielski
Nowacka Agnieszka zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Ozga Agnieszka zajęcia rewalidacyjne, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plastyka, wychowanie fizyczne,
Podgajna Anna zajęcia rewalidacyjne
Przybysz Anna język polski, biblioteka, zajęcia rewalidacyjne,
Rajska Agnieszka zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, wychowawca w internacie
Szymczyk Aleksandra świetlica, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia kształtujące kreatywność, muzyka, zajęcia rewalidacyjne
Szymańska-Klepacz Aneta psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze,
Tenentka Jolanta funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, historia, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Tomczyk – Milczarek Beata przysposobienie do pracy
Warnicka-Gawienowska Irena edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, informatyka,
Zychla Marzena religia, funkcjonowanie osobiste i społeczne