Rekrutacja

NABÓR NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Skierowanie do SOSW w Koluszkach wydane przez organ prowadzący placówkę (Starostwo Powiatowe w Łodzi) na podstawie wniosku skierowanego przez rodziców do. starostwa właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. pobierz Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

    Ze względu na specyfikę Ośrodka zgłoszenia i dokumenty przyjmowane są przez cały rok

NABÓR NA ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE(INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE)

Wymagane dokumenty:

Skierowanie do SOSW w Koluszkach wydane przez organ prowadzący placówkę (Starostwo Powiatowe w Łodzi) na podstawie wniosku skierowanego przez rodziców do starostwa właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. pobierz Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

   Ze względu na specyfikę Ośrodka zgłoszenia i dokumenty przyjmowane są przez cały rok

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Wymagane dokumenty:

Skierowanie do SOSW w Koluszkach wydane przez organ prowadzący placówkę (Starostwo Powiatowe w Łodzi) na podstawie wniosku skierowanego przez rodziców dostarostwa właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. pobierz Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Podanie do Dyrektora Ośrodka o objęcie dziecka całodobową opieką od poniedziałku do piątku (dotyczy pobytu w internacie).

    Ze względu na specyfikę Ośrodka zgłoszenia i dokumenty przyjmowane są przez cały rok