SPdP

Plan SPdP

Poniedziałek

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
Zajęcia rewalidacyjne
8:50 – 9:35
Wychowanie fizyczne
9:40 – 10:25
Przysposobienie do pracy
10:40 – 11:25
Przysposobienie do pracy
11:30 – 12:15
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
12:45 – 13:30
Zajęcia rozwijające zainteresowania
13:35 – 14:20
Przysposobienie do pracy
14:25 – 15:10
Przysposobienie do pracy
15:15 – 16:15/
15:30 – 16:30
Zajęcia rewalidacyjne /
Zajęcia rewalidacyjne

Wtorek

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
Zajęcia rewalidacyjne
8:50 – 9:35
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
9:40 – 10:25
Przysposobienie do pracy
10:40 – 11:25
Przysposobienie do pracy
11:30 – 12:15
Religia
12:45 – 13:45
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
13:35 – 14:20
Przysposobienie do pracy kl. III
14:25 – 15:10
Przysposobienie do pracy
15:15 – 16:00
Zajęcia kształtujące kreatywność

Środa

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
Zajęcia rewalidacyjne
8:50 – 9:35
Religia
9:40 – 10:25
Wychowanie fizyczne
10:40 – 11:25
Zajęcia kształtujące kreatywność
11:30 – 12:15
Przysposobienie do pracy
12:45 – 13:45
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
13:35 – 14:20
Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. II
14:25 – 15:10
Przysposobienie do pracy
15:15 – 16:15
Zajęcia rewalidacyjne

Czwartek

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
Zajęcia rewalidacyjne
8:50 – 9:35
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
9:40 – 10:25
Przysposobienie do pracy
10:40 – 11:25
Przysposobienie do pracy
11:30 – 12:15
Zajęcia kształtujące kreatywność
12:45 – 13:45
Przysposobienie do pracy
13:35 – 14:35
Przysposobienie do pracy
1425 – 1510
Przysposobienie do pracy
15:15 – 16:15
Przysposobienie do pracy

Piątek

Godzina
Przedmiot
8:00 – 8:45
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
8:50 – 9:35
Przysposobienie do pracy
9:40 – 10:25
Przysposobienie do pracy
10:40 – 11:25
Przysposobienie do pracy
11:30 – 12:15
Przysposobienie do pracy
12:45 – 13:30
Zajęcia kształtujące kreatywność
13:35 – 14:20
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
14:25 – 15:10
Wychowanie fizyczne
15:15 – 16:00