SPdP

Plan SPdP

Poniedziałek

Godzina Przedmiot
7:45 - 8:45 Zajęcia rewalidacyjne
8:50 - 9:35 Wychowanie fizyczne
9:40 - 10:25 Przysposobienie do pracy
10:40 - 11:25 Przysposobienie do pracy
11:30 - 12:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
12:45 – 13:30 Zajęcia rozwijające zainteresowania
13:35 - 14:20 Przysposobienie do pracy
14:25 - 15:10 Przysposobienie do pracy
15:15 - 16:15/ 15:30 - 16:30 Zajęcia rewalidacyjne / Zajęcia rewalidacyjne

Wtorek

Godzina Przedmiot
7:45 - 8:45 Zajęcia rewalidacyjne
8:50 - 9:35 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
9:40 - 10:25 Przysposobienie do pracy
10:40 - 11:25 Przysposobienie do pracy
11:30 - 12:15 Religia
12:45 – 13:45 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
13:35 - 14:20 Przysposobienie do pracy kl. III
14:25 - 15:10 Przysposobienie do pracy
15:15 - 16:00 Zajęcia kształtujące kreatywność

Środa

Godzina Przedmiot
7:45 - 8:45 Zajęcia rewalidacyjne
8:50 - 9:35 Religia
9:40 - 10:25 Wychowanie fizyczne
10:40 - 11:25 Zajęcia kształtujące kreatywność
11:30 - 12:15 Przysposobienie do pracy
12:45 – 13:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
13:35 - 14:20 Funkcjonowanie osobiste i społeczne kl. II
14:25 - 15:10 Przysposobienie do pracy
15:15 - 16:15 Zajęcia rewalidacyjne

Czwartek

Godzina Przedmiot
7:45 - 8:45 Zajęcia rewalidacyjne
8:50 - 9:35 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
9:40 - 10:25 Przysposobienie do pracy
10:40 - 11:25 Przysposobienie do pracy
11:30 - 12:15 Zajęcia kształtujące kreatywność
12:45 – 13:45 Przysposobienie do pracy
13:35 - 14:35 Przysposobienie do pracy
1425 - 1510 Przysposobienie do pracy
15:15 - 16:15 Przysposobienie do pracy

Piątek

Godzina Przedmiot
8:00 - 8:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
8:50 - 9:35 Przysposobienie do pracy
9:40 - 10:25 Przysposobienie do pracy
10:40 - 11:25 Przysposobienie do pracy
11:30 - 12:15 Przysposobienie do pracy
12:45 – 13:30 Zajęcia kształtujące kreatywność
13:35 - 14:20 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
14:25 - 15:10 Wychowanie fizyczne
15:15 - 16:00