Świetlica

ŚWIETLICA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W KOLUSZKACH

Funkcjonująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach świetlica szkolna stanowi integralną część placówki. Jest miejscem, w którym dzieci mogą w ciekawy i bezpieczny sposób spędzić czas przed i po skończonych zajęciach lekcyjnych.

Głównym zadaniem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, poczucia bezpieczeństwa, stworzenie odpowiednich warunków do zabawy i rekreacji, budzenie i rozwijanie twórczych zainteresowań i zamiłowań.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna dobiera odpowiednie metody i formy pracy dostosowane do zróżnicowanych potrzeb dzieci, aby w miłej atmosferze mogły się bawić, uczyć i odpoczywać. Wychowawcy wspomagają i uzupełniają pracę szkoły poprzez prowadzenie zajęć poszerzających wiedzę uczniów, rozwijających ich zainteresowania oraz twórcze myślenie, wspomagających rozwój społeczno – moralny. Chętnym dzieciom wychowawcy stwarzają sprzyjające warunki do odrabiania prac domowych.

Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą również udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych na boisku szkolnym.

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Poniedziałek 7:45 – 8:45, 13:30 – 16:30Wtorek 7:45 – 8:45, 12:30 – 16:30Środa 7:45 – 8:45, 12:30 – 16:30Czwartek 7:45 – 8:45, 12:30 – 16:30Piątek 7:45 – 8:45, 12:30 – 15:30

Każdy Rodzic, który chce zapisać dziecko do świetlicy szkolnej, zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji, którą można odebrać bezpośrednio u wychowawców świetlicy.