VI-VII SP

Plan VI-VII Szkoła Podstawowa

Poniedziałek

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
Historia
8:50 – 9:35
Język polski
9:40 – 10:25
Matematyka
10:40 – 11:25
Matematyka
11:30 – 12:15
Godzina z wychowawcą
12:45 – 13:45
Religia
13:35 – 14:20
Zajęcia techniczne
14:25 – 15:10
Wychowanie fizyczne
15:15 – 16:15
Zajęcia rewalidacyjne

Wtorek

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
Zajęcia rewalidacyjne
8:50 – 9:35
Wychowanie fizyczne
9:40 – 10:25
Historia
10:40 – 11:25
Zajęcia komputerowe
11:30 – 12:15
Przyroda VI
12:45 – 13:45
Biologia VII
13:35 – 14:20
Biologia VII
14:25 – 15:10
Geografia VII
15:15 – 16:00

Środa

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
Zajęcia rewalidacyjne
8:50 – 9:35
Technika
9:40 – 10:25
Religia
10:40 – 11:25
Język polski
11:30 – 12:15
Język angielski
12:45 – 13:45
Chemia VII
13:35 – 14:20
Przyroda VI
1425 – 1510
Język angielski
15:15 – 16:00
Zajęcia rozwijające zainteresowania VII

Czwartek

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
8:50 – 9:35
Muzyka
9:40 – 10:25
Język polski
10:40 – 11:25
Matematyka
11:30 – 12:15
Język polski
12:45 – 13:45
Przyroda VI / Chemia VII
13:35 – 14:35
Fizyka VII
1425 – 1510
Wychowanie fizyczne
15:15 – 16:00
Doradztwo zawodowe VII (1 m-c)

Piątek

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
8:50 – 9:35
Matematyka
9:40 – 10:25
Plastyka
10:40 – 11:25
Język polski VI / Fizyka VII
11:30 – 12:15
Język angielski
12:45 – 13:30
Język polski
13:35 – 14:20
Geografia VII / Zajęcia rewalidacyjne VI
14:25 – 15:10
Wychowanie fizyczne
15:15 – 16:00