Za życiem

Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do realizacji zadania wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021.

W ramach tego programu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, który został wiodącym ośrodkiem koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, prowadzone są dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka mogą być prowadzone dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przeznaczone są dla dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

 

Regulamin (pdf)