ZET B

Plan ZET B

Poniedziałek

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
Zajęcia rewalidacyjne
8:50 – 9:35
Zajęcia rozwijające kreatywność
9:40 – 10:25
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
10:40 – 11:25
W-f/zajęcia rewalidacyjne
11:30 – 12:15
Zajęcia rozwijające kreatywność
12:45 – 13:45
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
13:35 – 14:35
Zajęcia rewalidacyjne
14:35 – 15:35
Logopedia
15:15 – 16:00

Wtorek

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
Zajęcia rewalidacyjne
8:50 – 9:35
Zajęcia rozwijające kreatywność
9:40 – 10:25
Zajęcia rozwijające kreatywność
10:40 – 11:25
Wychowanie fizyczne
11:30 – 12:15
Zajęcia rozwijające kreatywność
12:45 – 13:45
Zajęcia rozwijające kreatywność
13:35 – 14:20
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
14:25 – 15:10
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
15:15 – 16:00

Środa

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
Zajęcia rewalidacyjne
8:50 – 9:35
Zajęcia rozwijające kreatywność
9:40 – 10:25
Zajęcia rozwijające kreatywność
10:40 – 11:25
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
11:30 – 12:15
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
12:45 – 13:45
Zajęcia rozwijające kreatywność
13:35 – 14:20
14:25 – 15:10
15:15 – 16:00

Czwartek

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
Zajęcia rewalidacyjne
8:50 – 9:35
Zajęcia rozwijające kreatywność
9:40 – 10:25
Zajęcia rozwijające kreatywność
10:40 – 11:25
Zajęcia rozwijające kreatywność
11:30 – 12:15
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
12:45 – 13:45
Wychowanie fizyczne
13:35 – 14:35
Zajęcia rewalidacyjne/logopedia
1425 – 1510
15:15 – 16:15

Piątek

Godzina
Przedmiot
7:45 – 8:45
8:50 – 9:35
Religia
9:40 – 10:25
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
10:40 – 11:25
Religia
11:30 – 12:15
Zajęcia rozwijające kreatywność
12:45 – 13:30
Zajęcia rozwijające zainteresowania
13:35 – 14:20
Wychowanie fizyczne
14:25 – 15:10
15:15 – 16:00