ZET B

Plan ZET B

Poniedziałek

Godzina Przedmiot
7:45 - 8:45 Zajęcia rewalidacyjne
8:50 - 9:35 Zajęcia rozwijające kreatywność
9:40 - 10:25 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
10:40 - 11:25 W-f/zajęcia rewalidacyjne
11:30 - 12:15 Zajęcia rozwijające kreatywność
12:45 – 13:45 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
13:35 - 14:35 Zajęcia rewalidacyjne
14:35 - 15:35 Logopedia
15:15 - 16:00

Wtorek

Godzina Przedmiot
7:45 - 8:45 Zajęcia rewalidacyjne
8:50 - 9:35 Zajęcia rozwijające kreatywność
9:40 - 10:25 Zajęcia rozwijające kreatywność
10:40 - 11:25 Wychowanie fizyczne
11:30 - 12:15 Zajęcia rozwijające kreatywność
12:45 – 13:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
13:35 - 14:20 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
14:25 - 15:10 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
15:15 - 16:00

Środa

Godzina Przedmiot
7:45 - 8:45 Zajęcia rewalidacyjne
8:50 - 9:35 Zajęcia rozwijające kreatywność
9:40 - 10:25 Zajęcia rozwijające kreatywność
10:40 - 11:25 Zajęcia rozwijające komunikowanie się
11:30 - 12:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
12:45 – 13:45 Zajęcia rozwijające kreatywność
13:35 - 14:20
14:25 - 15:10
15:15 - 16:00

Czwartek

Godzina Przedmiot
7:45 - 8:45 Zajęcia rewalidacyjne
8:50 - 9:35 Zajęcia rozwijające kreatywność
9:40 - 10:25 Zajęcia rozwijające kreatywność
10:40 - 11:25 Zajęcia rozwijające kreatywność
11:30 - 12:15 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
12:45 – 13:45 Wychowanie fizyczne
13:35 - 14:35 Zajęcia rewalidacyjne/logopedia
1425 - 1510
15:15 - 16:15

Piątek

Godzina Przedmiot
7:45 - 8:45
8:50 - 9:35 Religia
9:40 - 10:25 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
10:40 - 11:25 Religia
11:30 - 12:15 Zajęcia rozwijające kreatywność
12:45 – 13:30 Zajęcia rozwijające zainteresowania
13:35 - 14:20 Wychowanie fizyczne
14:25 - 15:10
15:15 - 16:00